Angrepp på potatis i södra Halland

Jordbruksverket har hittat ljus ringröta i flera partier potatis i södra Halland. Hittills har tre odlare drabbats och efter årsskiftet ska prover tas från fler gårdar.
Ljus ringröta är en smitta som sitter i skalet. Den syns inte och potatisen är ofarlig att äta. Men för att förhindra smitta får potatisen inte användas som utsäde. För ett år sedan påträffades ljus ringröta på flera gårdar i södra Halland. Då kom smittan troligen från danskt utsäde. Det skriver Hallandsposten.