Färre söker hjälp på akuten

För första gången på flera år har det skett en avmattning när det gäller antalet patienter vid länets akutmottagningar.
En förklaring kan vara att patienterna blivit duktigare på att söka rätt vård, en annan att det nu satsas allt mer på vårdcentraler och närakuter. Mellan 1996 och 2001 ökade antalet patienter vid akutmottagningarna i länet varje år. Men under 2002 började utvecklingen gå i motsatt riktning och vid årets slut visar det sig att antalet patienter blivit färre. Samtidigt har antalet patienter ökat vid vårdcentraler och så kallade närakuter.