Stort behov av kommunanställda inom några år

De halländska kommunerna står inför en stor utmaning när det gäller rekrytera personal den kommande 10-årsperionden. Över 16 000 personer behöver rekryteras för att ersätta dem som går i pension eller slutar av andra skäl.
I dag jobbar omkring 23 000 personer för de halländska kommunerna och kommunernas personalchefer räknar med att behöva ersätta 7 av 10 anställda under en 10-årsperiod. I personalchefernas beräkningar av rekryteringsbehovet har man också tagit med att en del som anställs under perioden också hinner sluta. Anders Paulsson som är personalchef i Halmstad kommun säger att det kan få förödande konsekvenser om kommunerna misslyckas med rekryteringen av personal till bland annat skolan och äldreomsorgen. För att lyckas med att ersätta alla kommunanställda tror Anders Paulsson att man måste försöka ändra attityden till att jobba för kommunen som enligt honom idag har en grå stämpel på sig.