Universitet vill stoppa snedrekrytering

Efter årsskiftet införs så kallat alternativt eller lokalt urval till Sveriges universitet och högskolor för att komma till rätta med problemen med social snedrekrytering.
Högskolorna kan nu helt själva bestämma vilka urvalskriterier som ska gälla för olika utbildningar. Det kan vara t ex intervjuer, de sökandes etniska bakgrund, kön eller bostadsområde. Enligt Svenska dagbladet har Stockholms universitet kommit längst i planeringen av det nya antagningssystemet och universitetet planerar nu att ge elever från Skärholmens gymnasium förtur till jurist- och psykologutbildningarna till hösten.