Harvojen maakäräjien nettisivuilta tietoa suomeksi

Ruotsin maakäräjät tarjoavat niukasti suomenkielistä nettipalvelua. Paristakymmestä maakäräjä- ja muusta alueesta vain kahdella on suomenkielistä verkkopalvelua. Ulkopuolelle jää monta ruotsinsuomalaisten kansoittamaa aluetta.
Määkäräjät vastaavat Ruotsissa etupäässä sairaanhoidosta. Määkäräjillä on itsehallinto ja verotusoikeus. Maakäräjät ovat kehittäneet viime vuosina voimakkaasti verkkopalvelujaan. Suomenkielistä palvelua sivuillaan tarjoavat koko valtakunnassa kuitenkin vain Tukholman ja Sörmlannin määkäräjät. Kuvaavaa kehitykselle on, että siellä missä suomen kielellä on lakisääteinen vähemmistöasema, eli viidessä pohjoisessa kunnassa, paikallinen maakäräjäalue ei käytä suomen kieltä lainkaan. Jällivaara, Pajala, Haaparanta, Kiiruna ja ja Ylitornio kuuluvat Norrbottenin läänin maakäräjiin ja pari vuotta sitten voimaan tulleen vähemmistölain mukaan suomenkielellä ja meänkielellä on mahdollisuus asioida viranomaisten kanssa sekä myös saada hoitoa meän- ja suomenkielellä. Suomenkielisen palvelun puutetta Norrbottenin maakäräjillä perustellaan käännettävien asiakirjojen runsaudella. Mielenkiintoista on myös että Upsalan läänin maakäräjillä tarjotaan palvelua sekä englanniksi että saksaksi ... siis saksaksi, mutta ei maan virallisilla vähemmistökielillä. Suurien suomalaisalueiden määräkäräjistä omakielinen palvelu puuttuu Länsi-Göötanmaalta. Tukholmassa kyllä palvelua on mutta se on ''Vieraat kielet'' -otsikon alla. Parhaimman palvelun maakäräjistä tarjoaa Sörmlannin maakäräjät, joiden sivuilla on runsaasti suomenkieltä, ja sivuja on myös tarkoitus päivittää. (SR Sisuradio/ Jorma Ikäheimo)