Anmälda brott ökar i länet

Antalet anmälda brott fortsätter att öka i länet. Perioden januari till oktober i år har nästan 700 fler anmälda brott jämfört med samma period förra året i Norrbotten.
Störst ökning är det på narkotikasidan, vilket till stor del beror på polisens egna spaningar. Antalet så kallade frihetsbrott har också ökat betänkligt medan tillgreppsbrotten, det vill säga stölder, har minskat något sedan i fjol. Men så är det inte i Kiruna. Bara här är 700 fler anmälda brott noterade, från tusen under januari till oktober förra året till över 1700 brott under årets första tio månader. Bakom ökningen ligger i huvudsak ett ökat antal snatterier. Tillgreppsbrotten har fördubblats, från 500 till nästan tusen anmälningar. Kirunapolisens kriminalchef John Niva förklarar: - Under året har befolkningsmängden ökat med 600 invånare och bland snatterier och de lättare tillgreppsbrotten ser vi en överrepresentation bland flyktingarna. I Luleå kommun märks en liten minskning på antalet anmälda brott totalt. Men de narkotikarelaterade har fördubblats och även skadegörelsen fortsätter öka med ett hundratal fler anmälningar för varje år. I Arjeplog har tillgreppsbrotten gått uppåt, så också i Gällivare där även skadegörelsen ökat kraftigt tillsammans med narkotikabrotten. Sex kommuner i Norrbotten har färre anmälningar om brott hittills i år jämfört med samma period i fjol. Störst minskning är det i Överkalix.