Bebisar flyttas på grund av låg bemanning

Flera för tidigt födda barn har fått skickas för vård till andra sjukhus än det de egentligen tillhör under julhelgen. Den låga bemanningen på specialistavdelningen i Lund har inneburit att ban andra två patienter skickats till sjukhus i Köpenhamn.
- Det viktigaste att man får samma goda vård, det är därför man tvingas flytta patienter, eftersom man inte kan acceptera att de vårdas på en nivå där man inte kan ge dem den optimala medicinska vård de kräver, säger regionöverläkare Bengt Jeppsson som har ansvarat för samordningen av vården över julhelgen i Skåne. Under jul och nyårshelgen har en speciell samordning av sjukvården i Skåne gjorts. Den innebär att patienter som söker vård akut kan tvingas till att uppsöka vårdinrättningar på andra ställen än vid hemmasjukhuset. Viss planerad vård har också fått stå tillbaka. I praktiken har det här inneburit att främst patienter som sökt vård vid sjukhuset i Malmö istället fått vända sig till Trelleborgs lasarett och att för tidigt födda barn hamnat i Helsingborg och i Kristianstad istället för på specialistavdelningen i Lund. Situationen har varit som den brukar vara vid jul och beror inte på dålig planering menar Bengt Jeppsson. - Nej, jag tycker inte det, det är ju en avvägning man får göra. Det viktigaste är att man inte åtsidosätter den medicinska säkerheten och det gör vi abslolut inte.