Nya lagar från årsskiftet

Nyårskonsert och backhoppning - det är ett par traditioner som bjuds när nyårsnattens firande är över och det nya året är här. Men nyårsdagen kommer som vanligt också med nya lagar...
När lagar och förordningar stiftas stadgas ofta att det nya ska börja gälla från ett årsskifte. Här är ett axplock av vad som börjar gälla den första januari år 2003 - på onsdag: Den lägsta dagersättningen i föräldraförsäkringen höjs från 120 kronor till 150 kronor. Det gäller då den första perioden av föräldraförsäkringen där den sjukpeninggrundade inkomsten bestämmer ersättningen; inte de avslutande 90 dagarna då fortfarande 60 kronor per dag utgår. För fyra- och femåringarna införs allmän kotnadsfri förskola under tre timmar per dag. Går barnen mer än tre timmar så kommer antagligen kommunerna att ta ut maxtaxa. Det tror man i alla fall på Kommunförbundet. För de som går i gymnasiet förlängs studiebidraget, och kommer att betalas ut i tio månader istället för nio som tidigare. En förändring blir det också när det gäller vårdbidrag för handikappade barn. Rätten att ta ut vårdbidrag kommer i fortsättningen att gälla till det halvårsskifte då barnet fyller 19 år. Den som har en godkänd arbetsskada får ersättning för de förluster som gjorts på grund av karensdagen. Personer som sitter i fängelse förlorar sjukersättningen, utom i början och slutet av tiden bakom lås och bom. När det gäller skatterna så blir det som vanligt - några går upp och några sänks. Grundavdraget höjs för låg- och medel-inkomsttagare, och dit räknas alla som tjänar under 264 200 kronor. Gränsen för att betala statlig skatt höjs till cirka 25 100 kronor i månaden. En politisk het fråga i höstas blev något som fick det nygamla namnet "Pomperipossa-skatten". Den här gången gällde det företagare som sålt sitt företag och fått betalt i aktier, som sedan fallit enormt eller till och med blivit värdelösa. Enligt gamla lagar skulle de skatta för värdet vid försäljningen av företaget, men nu slipper de betala skatt på en förlust. I stället ska de nu skatta för värdet när aktierna säljs. Den här lagen gäller retroaktivt från och med första januari 1999. Elskatten höjs, liksom andra energiskatter som skatten på bensin och dieselolja. De billigaste cigaretterna blir cirka 3:50 öre dyrare. Från och med nyårsdagen får vi föra in fem liter starksprit från ett annat EU-land. För starkvin gäller sex liter tullfritt och för vin 52 liter.