Sämre konjunktur för lantbruket

Lönsamheten för grisbönderna i år och nästa år blir betydligt sämre än tidigare. Det är slutsatsen i en rapport från LRF-konsult, som tillsammans med LRF, Lantmännen, Swedish Meats och Svensk Mjölk undersökt lantbrukets lönsamhet.
År 2001 var troligen toppen på den goda konjunkturen för grisbönderna, nu pekar siffrorna påtagligt nedåt. Inte heller för mjölk eller växtodlingsföretagen ser framtiden särskilt ljus ut, enligt rapporten från LRF Konsult, vars råd till lantbrukarna är att utöka verksamheten och satsa större.