Fortsatt ersättning för asbetsskador

Antalet nya fall av lungsäckscancer fortsätter att minska i Sverige. Det beror på att man i Sverige förbjöd asbest på 70-talet när man insåg asbestens skadliga verkningar. Men många hann skadas innan förbudet kom, och arbetet med att ersätta dem har pågått från 70-talet, och kommer att fortsätta i framtiden.
En av dem som fått lungskador av att arbeta med asbest är Erik Bengtsson som arbetade med tillverkning på Eternitfabriken i Lomma under 20 år. Men han tycker inte att pengar kan ersätta hans dåliga hälsa. - Springa kan jag inte, då får jag ingen luft. På morgonen när jag vaknar mår jag rätt dåligt, men när jag väl kommit igång efter frukost känner jag mig bättre. Erik skadades på eternitfabrik Erik lider av 25-procentiga lungskador och har fått dem klassade som arbetsskada. Med hjälp av Industrifacket har han fått ersättning från företaget som ägde eternitfabriken i Lomma där Erik arbetade mellan 1954 och 1974. Men han tycker inte att pengar kan ersätta hans lidande. – Det bästa hade vart om jag vart frisk så hade jag sluppit det här. Det hade vart mer värt än pengar inget kan ersätta. Har du fått någon ursäkt från företaget? – Det kan man kanske säga att de här 113 700 kronor var, men annars har de inte sagt någonting. 500 personer har fått ersättning Genom industrifacket har drygt 500 personer som skadats av asbest fått engångsbelopp i ersättning för arbetsskador. Det har varit belopp från 18 000 kronor upp till över 100 000 som betalats ut av arbetsgivaren berättar Rosalie Andersson, ombud på Industrifacket. De som fått sina sjukdomar klassade som arbetsskador får också ersättning i form av livränta genom arbetsskadeförsäkringen. Livräntan räknas ut enskilt för varje person och de som varit unga när de skadats kan ha fått upp till 2 miljoner kronor. Men då har det betalats ut under en lång tidsperiod. Rosalie Andersson har arbetat länge med asbestersättningar och hon berättar att en del tyckt att de svenska ersättningarna varit små jämfört med de höga belopp som det talats om i amerikanska processer. Men många har inte varit medvetna om hur mycket pengar de fått genom livräntan och Rosalie Andersson tror att de flesta ändå varit nöjda med sina ersättningar. – Det hoppas jag att de varit, men det media säger om amerikansk skadeståndsrätt gör att folk jämför och tror att de ska få astronomiska belopp. Har det varit ett problem att folk trott att de ska få mycket mer pengar än vad som varit möjligt? – Det tror jag. Men när man har pratat med folk och försökt förklara för dem har reaktionen mer varit ”oj, är det så mycket”. Max Carlgren, Ekot och Anna Hanspers, SR Malmö