Bönder ska lockas arbeta med hästar

Länsstyrelsen i Västmanland ger 75 000 kronor i bidrag för att främja hästnäringen i länet.
Det är Hushållningssällskapets projekt "Hästnäring" som får pengarna för att få fler lantbrukare att arbeta med hästar. Projektet har startats i fyra län; förutom Västmanland är det Uppsala, Stockholm och Sörmlands län. Länsstyrelserna i de fyra länen ger 75 000 kronor vardera till projektet. Målet är att det i mitten av augusti 2004 ska finnas 50 lantbrukare i varje län som arbetar med kompletterande verksamhet inom hästnäringen, skriver Upsala Nya Tidning.