Staten stiftade lag - då försvann rättigheterna

Från att ha erkänt, och inte själv hävdat jakt och fiskerätt, stiftade staten en lag där samerna togs ifrån ensamrätten till jakt och fiske i fjällen.
Professor Bertil Bengtsson menar att staten hade tidigare egentligen aldrig bestridit att på fjällmarkerna var det samerna som hade jakt och fiskrätten. Sen sa staten 1987 att här är det väl som på andra håll att markägaren har jakt och fiskerätten, och markägaren är staten. Men då bortser man från den möjligheten att samerna skulle haft urminneshävd att ensamma skött jakt och fiskerätten, påpekar Bengtsson – Det är svårt att uttal sig säkert om detta, men jag menar att det är en väldigt tveksam ståndpunkt från statens sida. Hade rätten Det Bertil Bengtsson menar är att i domen från skattefjällsmålet 1981 framkommer tydligt att samerna uteslutande hade jakt och fiskerätten. I 1987 års jakt lag tog staten hand om det här genom att skriva en lag och så var rätten statens och inte samernas. Bertil Bengtsson tror inte heller på att någon självsvådligt har ändrat texten med blyerts. Han tror att lagrådet har sagt till om ändringen, så kan det gå till, menar Bengtsson. – Av det lilla material som jag har sett så verkar det som om staten inte intresserar sig för jakt och fiskerätten där uppe. Det är bara samernas sak och då är det frågan om inte samerna hade urminneshävd, säger Bertil Bengtsson.