Förslag om eget forum för jojken

Ajttes joikprojekt föreslår i sin slutrapport att Sametinget upprättar ett eget organ som ska ta hand om samisk musik och joik.
Det finns idag institutioner för utbildning, hantverk, litteratur och teater. Nu kan också den samiska musiken stå på tur. Maj-Lis Skaltje hoppas på att jojken och den samiska musiken ska få ett eget forum eller institution. – Det är ju ingeting som händer automatiskt utan det är någon som måste göra det vardagliga jobbet för att föra fram den samiska musiken. Jojkens framtid Projektet avslutades i november och slutrapporten har nu sänts ut till olika instanser. Förutom att föreslå ett eget forum för den samiska musiken vill man också säkra jojkens framtid med att förbättra jojkutbildningen. I det sammanhanget nämns Samisk högskola som en naturlig samarbetspartner. Men även på lägre nivå föreslår rapporten att införa jojkutbildning. – Det viktigaste just nu är att få igång utbildning på olika nivåer och på olika sätt, säger Maj Lis Skaltje. Bättre forskning Hon nämner barn, ungdomar och äldre men också att man får fortbildning för lärare för att man ska kunna få den traditionella samiska musiken som ett skolämne. En annan sak som kan förbättras, enligt Maj-Lis Skaltje, är forskningen. – Det är få samer som hittills har forskat om jojk och dom flesta som forskat är icke samiska akademiker och dom förstår oftast inte språket och det hemliga budskapet i jojken, säger Maj-Lis Skaltje.