Arsenik läcker från Fåglaviks glasbruk

Dödliga gifter i form av arsenik och asbest läcker ut från det gamla glasbruket i Fåglavik utanför Herrljunga. Kommunledningen ska nu ta ställning till hur glasbruket ska kunna rivas och saneras.
Giftläckaget från glasbruket innebär att bruket måste bort. I förslaget till kommunledningen (kommunstyrelsen) föreslås att 300 000 kronor avsätts för att ta reda på hur glasbruket ska kunna rivas och saneras. Själv saneringen kommer sedan att gå på flera miljoner kronor. Ägaren till glasbruket har inte råd att själv stå för saneringen, och han har vänt sig till regeringsrätten för att få behålla det.