Rädslan största problemet med vargen

Antalet vargdödade får i landet har fördubblats i år jämfört med tidigare år. Men det största problemet med vargen är inte hur många får som dödas, utan människans rädsla. Det anser Jens Carlsson, doktorand vid viltskadecenter på Grimsö forskningsstation.
- Ser man till hela Sverige så är det största problemet att människor faktiskt är rädda för vargarna. Dels för sin egen säkerhet, men även för sina barns säkarhet. Och ser man till de områden där vi faktiskt idag har varg, så är det största problemet att vargarna angriper hundar, särskilt jakthundar. säger Jens Carlsson. I de områden där vargen är mest utbredd, i Dalarna, Värmland och Örebro län, är fårtätheten genomgående låg. Problemen med vargar som angriper och dödar får är därför betydligt större på slätterna i Uppland och längs med östkusten i Götaland. Enligt forskarna så kommer vargstammen under kommande år fortsätta att öka och Jens Carlsson menar eftersom både varg och lo rör sig relativt nära mänsklig bebyggelse så är en viss skadeverkan oundviklig. - Då måste man höja toleransnivån. Därför att med förebyggande åtgärder som stängsel och vargtelefoner kommer vi aldrig komma ner till en nollnivå när det gäller skador. Det går inte. Så det krävs både förebyggande åtgärder och en höjd toleransnivå.