Skolverket stoppar muslimskt högstadium i Örebro

Den islamska Al-Azharstiftelsen får inte starta friskola för årskurserna 7-9 i Örebro. Det har Skolverket bestämt. Enligt Skolverket har inte skolan ekonomiska förutsättningar att klara sig någon längre tid.
Skolan hade planerat att endast ha dom kommunala bidragen som ekonomisk grund för verksamheten. Sedan tidigare driver Al-azharsstiftelsen friskola för elever i årskurs 1-6. Den verksamheten granskades av Skolverket tidigare i år utan att Skolverket hade någon kritik, men de högre årskurserna får alltså nej. Al-Azharskolan hade planerat att ha 15 elever i varje årskurs på högstadiet.