Hoppet inte ute för Polen

Det finns fortfarande hopp om att få sälja JAS Gripen till Polen. Polens vice försvarsminister säger till Financial Times att om det blir några problem att underteckna det sista avtalet med USA så inleder Polen samtal med andrahandsvalet.
På Gripen International tolkar man uttalandet positivt. - Vi får bekräftat att vi är andrahandsvalet, och det betyder mycket för oss på andra marknader, säger Owe Wagermark, informationsdirektör för Gripen International. Owe Wagermark anser, som många andra, att det snarare var ett politiskt beslut som Polen fattade i fredags, att välja amerikansk F-16 i stället för svenska JAS Gripen. Att köpa 48 amerikanska plan kostar Polen nära 31 miljarder kronor, medan lika många JAS-plan skulle bli nästan 2 miljarder billigare. Men JAS verkar nu ligga bra till när Brasilien förnyar sitt flygvapen. Enligt flygbedömare som Sydsvenska dagbladet talat med är Gripen till och med segertippad. Owe Wagermark menar att uttalandet från Polens vice försvarsminister i dag, att samtal inleds med andrahandsvalet om det blir problem att underteckna motköpsavtalet med USA, visar för andra tänkbara JAS-köpare att det svenska planet är ett bra val. Av Catarina Malmsberg