”Svenskt medlemskap i Nato oönskat i Moskva”

Under året som gått har den säkerhetspolitiska kartan i Europa radikalt ritats om. Ytterligare sju östeuropeiska lander har bjudits in som medlemmar i försvarsalliansen Nato. Officiellt höll Ryssland god min och protesterade inte, men i själva verket var man starkt kritisk. Det säger en av Rysslands främsta säkerhetspolitiska experter, som också varnar för ett svenskt Nato-medlemskap.
USA:s löften om att utvidgningen inte riktar sig mot Ryssland är inte helt övertygande, anser Arbatov. Löften kan brytas och i en krissituation kanske tung militämateriel kan föras in i de baltiska staterna. – Om vi skär ner militärstyrkorna i Europa med 50 procent i form av ett avtal då skulle vi se att Natos utvidgning inte hotar Ryssland. Men något sådant avtal vill man inte ha i väst, sager Arbatov. Begränsade Nato-aktioner Han tror förstås inte att Nato planerar att anfalla Ryssland. Men om läget skärps kanske Nato-styrkor kan användas för någon begränsad aktion, i till exempel Kaukasus. Arbatov är också en av Rysslands ledande säkerhetspolitiska forskare och i den kapaciteten sitter han med i styrelsen för Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, Sipri. Ingen ändring av inriktningen Nato har han följt i snart 30 år, och att Nato skulle ha förvandlats mer till en säkerhetspolitisk, fredsbevarande organisation, ser han inte mycket belägg för. Till 70 procent är organisationen densamma som under kalla kriget. – Om Nato inte längre skulle vara ett militärblock, ser jag inga skäl till att Ryssland inte skulle kunna gå med i Nato, säger Arbatov. Men att Ryssland inte bjuds in tolkar han som att Nato fortfarande har andra uppgifter. – Om Sverige skulle gå med i Nato så skulle det inte vara det största problemet for Ryssland, säger Arbatov, och hänvisar till att länder som Ukraina och Georgien vill gå med. Men ett svenskt Nato-medlemskap är oönskat i Moskva och onödigt, enligt Alexej Arbatov. Kalla kriget är slut, Sverige är medlem i EU och, säger han, Sveriges säkerhetspolitiska läge har aldrig tidigare varit lika stabilt.
Sten Sjöström, Moskva