Unik rättegång för bussbolag

Det blir en unik rättegång för bussbolaget i Ljungby, som krävs på skatt sen en av företagets bussar åkt fast i tullen med för stor mängd alkoholdrycker i bagaget.
Högsta instans, regeringsrätten, ska slutgiltigt avgöra frågan och bussbolagets advokat, Christer Lundin, inser vikten av att regeringsrätten har gett prövningstillstånd för fallet. - I och med att regeringsrätten har meddelat prövningstillstånd, så hoppas man ju att en ändring av kammarrättens beslut ska komma till stånd, säger Christer Lundin till Sveriges Radio Kronoberg. Det var vid en turistresa till Tyskland för tre år sedan som tullen gjorde ett spritbeslag på bussen, men ingen av passagerarna sa sig äga spriten och därför tvingades istället bussbolaget betala skatt för den. Tidigare har länsrätten gått på bussbolagets linje, men kammarrätten ansåg att bolaget har ansvaret för verksamheten ombord på bussen. Regeringsrättens beslut i frågan kommer att bli vägledande för liknande fall i framtiden.