”Fel personer har lämnat moderattoppen”

Höstens diskussioner inom moderaterna har inte gett svar på dom viktigaste frågorna. Det anser förre vice ordföranden i moderaterna Anders Björck som vid årsskiftet lämnar riksdagen för att bli landshövding i Uppsala. Björck anser att för lite gjorts efter valnederlaget.
– Ett antal personer har ju fått gå och det är väl inte de som har haft huvudansvaret för valnederlaget som har fått gå, medan de som haft ett stort ansvar för valutgången faktiskt sitter kvar. Politiskt testamente Anders Björck har har varit medlem i moderaterna i 40 år och suttit i riksdagen i 34 år. Han har bland annat varit försvarsminister i Carl Bildts regering. I dag skriver han sitt politiska testamente i Dagens Nyheter eftersom han ska bli landshövding och lämna politiken. I artikeln går han till hårt angrepp mot moderaternas eftervalspolitik, att inte mycket hänt sen valnatten då ju moderaterna och partiledaren Bo Lundgren tappade en tredjedel av väljarna. Fel personer ut Björck vill inte ha bort Bo Lundgren, snabba partiledarbyten löser inget, men Björck anser att fel personer kastats ut och att skickligheten hos riksdagsgruppen inte utnyttjats. Däremot anser Anders Björck att dagens partiledning saknar ett genuina ideologiskt intresset och att Lundgren behöver förändra politiken. – Jag menar att självfallet är de ekonomiska frågorna fortsatt viktiga, men att man skanske ska ägna mera tid åt att sätta in människan i de här sammanhangen. Inget medhåll från Muf Anders Björck får inte medhåll i kritiken av en annan tidigare arg kritiker, moderata ungdomsförbundet och dess nye ordförande Christoffer Fjellner. – Nej jag tycker att det är att föra ett krig mot väderkvarnar. Den här etikettsexercisen får aldrig bli en massa kodord utan måste fyllas med ett innehåll och det tycker jag inte Anders gör i den här debattartikeln.
Edvard Unsgaard