Samhällstjänst utreds av BRÅ

Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har startat en utredning av hur systemet med samhällstjänst som ett alternativ till fängelse fungerar.
Det var för sju år sedan som straffpåföljden samhällstjänst infördes för framförallt yngre personer. Förra året dömdes 134 personer i Västmanland till samhällstjänst, och det är en ökning med 17 personer jämfört med år 2000. BRÅ:s utredning ska vara klar i slutet av februari. De vill ta reda på om straffet fungerar som det var tänkt, vilka brott som är vanligast och vilka som döms till samhällstjänst. En domstol kan utdöma samhällstjänst som straff i stället för ett högst åtta månaders fängelsestraff. Samhällstjänst utdöms för minst 20 och högst 200 timmar och tiden ska avtjänas hos ideella föreningar och organisationer.