Blankett friar ambulanspersonal

En rad händelser i Östergötland där patienter vägrat följa med ambulansen har lett till att den som vägrar nu själv måste skriva under en blankett och ta på sig det fulla ansvaret. Orsaken är bland annat risken att ambulanspersonalen anmäls i efterhand.
– Blanketten får patienten att tänka efter hoppas vi, men det är naturligtvis också för att vi vill skydda vår personal från orättvis kritik, säger Carl Axel Wallman som är ambulansöverläkare i Östergötland. Det har länge varit ett problem för ambulanspersonal med patienter som helt enkelt vägrar att följa med, ibland kan man själv sin sjukdomsbild bäst, men ofta handlar det om påverkade eller chockade personer och förutom riskerna för patienten har det hänt att anhöriga i efterhand kritiserat vården. Nyligen anmälde ambulansvården själv en händelse i Motala när en skadad man vägrade följa med. Han ville få frågan om hur långt personalens ansvar sträcker sig prövad. Ambulanspersonalen friades, men för att slippa den typen av händelser används sedan en månad blanketten där den som vägrar själv måste skriva under att man förstått riskerna och tar på sig det fulla ansvaret själv. I bästa fall får blanketten den skadade att tänka om, i annat fall har i allafall personalen ryggen fri. Bara i undantagsfall kan en patient tvingas med säger Carl Axel Wallman. – Är det så att ambulanssjukvårdarna bedömmer det klart riskabelt för patienten och det är uppenbart att han skulle behöva vård, då tar man kontakt med det sjukhus som skulle tagit emot patienten och får råd av den ansvariga läkaren där. Det kan till och med i sällsynta fall begära polishandräckning för att få med en person som avviker så det blir riskabelt. Men det finns mycket stränga regler när man får tillämpa de principerna.
Daniel Rundqvist