Antalet anmälda brott ökar i länet

Antalet anmälda brott fortsätter att öka i länet. Perioden januari till oktober i år har nästan 700 fler anmälda brott jämfört med samma period förra året i Norrbotten.
Störst ökning är det på narkotikasidan vilket till stor del beror på polisens egna spaningar. Antalet så kallade frihetsbrott har också ökat betänkligt medan tillgreppsbrotten, det vill säga stölder, har minskat något sedan i fjol. I Luleå kommun har de narkotikarelaterade brotten fördubblats och även skadegörelsen fortsätter öka med ett hundratal anmälningar per år. I Arjeplog har tillgreppsbrotten gått uppåt efter en nedgång de senaste åren. Så är det också i Gällivare där även skadegörelsen ökat kraftigt tillsammans med narkotikabrotten.