Upplänningarna har blivit fler

Befolkningen i Uppsala län har ökat med nära 2000 invånare de tre första kvartalen i år - 1 929 personer närmare bestämt.
Största delen av ökningen står Uppsala för, där har befolkningen ökat med nära 1300 personer. Även i länets övriga kommuner ökar befolkningen, utom i Älvkarleby där befolkningen är precis lika stor som vid förra årsskiftet. Enköping har ökat befolkningen med över 300 invånare, Håbo och Tierp med ungefär 150 och Östhammar med 6 personer.