Färre fall av vinterkräksjukan

Vinterkräksjukan håller på att avta i länet.
Enligt smittskyddsläkare Per-Erik Åbom på länssjukhuset Ryhov i Jönköping nåddes toppen strax innan jul och de senaste dagarna har antalet fall ständigt minskat. Värst drabbade har länets serviceboende varit, men flera hundra har också insjuknat på sjukhusen i Värnamo, Eksjö och Jönköping.