Indraget bidrag till fristående skola

Ebba Ramseygymnasiet måste söka nytt bidrag om skolverksamheten kommer igång.
Ebba Ramseygymnasiet i Jönköping har ännu inte kommit igång med någon verksamhet och därför förlorar skolan sin rätt till bidrag. Det har Skolverket bestämt. Den fristående gymnasieskolan fick lov att skjuta upp skolstarten, men eftersom ingen verksamhet kommit igång förlorar Jönköpings Kristna skolförening, som skulle driva gymnasiet, sin rätt till bidrag.