Utsläpp trots miljöarbete

Utsläppet från Surahammars Bruk veckan före jul skedde trots att företaget i flera år arbetat för att bli mer miljövänligt och förebygga olyckor.
Utsläppet av så kallad betsyra i Kolbäcksån skedde trots att Surahammars Bruk i flera år arbetat för att bli mer miljövänligt och förebygga olyckor, enligt det så kallade miljöcertifierings-systemet ISO 14 000. Det var veckan innan jul som över femtusen liter betsyra rann ut i Kolbäcksån. Betsyran bestod av en blandning av svavelsyra och vatten och används för att rengöra stålytor. Syran gjorde att vattnet blev surt, och ledde till att fiskar dog i den lilla sjön Östersjön som hänger ihop med Kolbäcksån. Länsstyrelsen ser extra allvarligt på det som skett, eftersom det skett utsläpp från företaget flera gånger tidigare. Carl-Gustav Lenasson, VD för Surahammars Bruk, säger till P4 Västmanland att det senaste utsläppet var en ren olycka, som orsakades av att en koppling till ett rör gick sönder. Detta alltså trots att företaget jobbat med miljöcertifiering enligt ISO 14 000 i flera år. Länsstyrelsen har överlämnat ärendet till åklagarkammaren, som ska ta ställning till om Surahammars Bruk brutit mot Miljöbalken.