Idrottstalanger uttagna

Sexton talanger inom den gotländska idrotten har tagits ut för det nya utvecklingsprojektet för talanger i åldern 18-24 år, som Gotlands Idrottsförbund startar i samverkan med Svenska Spel och Växtkraft Mål 3.
De uttagna talangerna som skall ingå i projektet är: Petter Hemp, Friidrott Erik Larsson, Friidrott Mikael Marquart, Innebandy Åsa Ström, Innebandy Björn Pasternack, Golf Linnea Nährström, Ridsport Jenny Hederstedt, Ridsport Emma Ringvall, Fotboll Elin Blomgren, Fotboll Sara Pettersson, Bowling Robert Gustavsson, Bowling Fredrik Svensson, Tyngdlyftning Oskar Hansson, Tyngdlyftning Jonnie Björklund, Ishockey Patrik Westerlund, Ishockey Mattias Gardell, Ishockey Lars Samuelsson som är ansvarig för projektet i GI-styrelsen tycker att det är positivt att projektet för denna så viktiga målgrupp för den gotländska idrottens framtid kommer igång. Det har varit lite svårt att få med lagidrottare i projektet, men detta kan vara helt naturligt då man inte är lika van att arbeta med individuella mål för sin idrottsliga utveckling, säger Lars Samuelsson. Uttagningen av talangerna har skett efter intervjuer av tränarna och i vissa fall av de aktiva. I intervjuerna har man förutom de idrottsliga kvalifikationerna, även tagit stor hänsyn till individernas ambitionsnivå med sitt idrottande.