Språket 2002-12-31

Summering av 2002

Årets sista program ser tillbaka på språkdiskussioner som förts under år 2002.
Det handlar om utredningen "Mål i mun" om svenskans framtid, om språkforskning om SMS-språket, om dialektforskning, teckenspråkets metaforer, den så kallade du-reformen i backspegeln och språklig lust och glädje hos en korsordsmakare. Redaktör Anna Lena Ringarp