Församlingar kan slås ihop

Det kan bli en sammanslagning av Tärendö och Korpilombolo församlingar och orsaken är dålig ekonomi.
Kyrkoråden i dom två församlingarna för samtal i frågan, men en sammanslagning kan ske först efter kyrkovalet 2006. Kyrkoherde Karl-Erik Tjäder i Korpilombolo ser inga direkta nackdelar för församlingsborna, utom att det blir längre till kyrkoherden, men han kan ju nås med telefon. Han tror också att fler församlingar i Norrbotten kommer att slås samman i framtiden.