Summering av 2002

P1 tisdag 31 dec kl 13.20
Årets sista program ser tillbaka på språkdiskussioner som förts under år 2002.