Fortsatt besöksförbud i Hudiksvall

På annandagen insjuknade tre patienter på Hudiksvalls sjukhus i den så kallade vinterkräksjukan. Magåkomman har medfört att det fortfarande är besöksförbud på avdelning åtta på sjukhuset.
Besöksförbudet kommer enligt hygiensjuksköterskan Birgitta Lönnberg att gälla under hela nyårshelgen Avdelningen håller nu på att bli ren eftersom ingen ny patient insjuknat.