Kortare kö i annat landsting

De som bor i Småland och Blekinge som väljer att söka vård i ett annat landsting än det egna kan ofta slippa långa väntetider.
Landstingen i Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Östergötlands län samarbetar sedan en tid tillbaka för att det ska vara lätt att få vård i grannlandstinget, istället för det egna om man vill. Det är svårt att få reda på exakt hur många som aktivt sökt sig till grannlandstingen för att minska väntetiden. I statistiken ingår även alla de som fått hjälp akut, för att de råkat befinna sig i grannlänet vid tillfället. Totalt sett fick förra året 146 kalmar-länsbor och 117 kronobergare vård vid sjukhusen i Jönköpings län. Kalmar läns landsting tog emot 120 patienter från Jönköpings län och 92 från Kronoberg. Det är uppenbart att bra många fler än idag skulle kunna utnyttja möjligheten att söka sig till landsting där vårdköerna är kortare. Den som vill kontrollera kö-statisktiken vid de olika sjukhusen kan enkelt göra det med hjälp av internet.