Nobelpriset i fysik till liten datateknik

Årets Nobelpris i fysik tilldelas Albert Fert, Frankrike, och Peter Grünberg, Tyskland.

De belönas för att oberoende av varandra ha tagit fram den teknik som gjort att hårddiskar i datorer har kunnat krympa så radikalt de senaste åren.

Tekniken kallas för jättemagnetoresistans, eller GMR (giant magneto-resistance) och prissumman är tio miljoner kronor.

Albert Fert är fransk medborgare och född 1938 i Carcassonne. Han är professor vid Université Paris Sud sedan 1976.

Peter Grünberg är tysk medborgare och född 1939 i Pilsen. Han är professor vid Institut für festkörperforschung, Forschungszentrum Jülich, sedan 1972.

Lars Bergström är professor i fysik vid Stockholms universitet och säger såhär om deras forskning.

– Den har givit mycket effektivare läshuvud i bärbara datorers hårddiskar, så man kan lagra mycket mer information på en liten yta. Det är därför som hårddiskarna nu kan vara på hundratals gigabyte.