Tankesmedjor ger partipolitiken innehåll

Cogito och Civitas. Egna eller närstående tankesmedjor blir allt mer populära företeelser bland de svenska riksdagspartierna. I måndags offentliggjorde centern att partiet ska starta en egen smedja.

– Ett forum som förmår att se längre än dagspolitiken, som ska presentera djärva idéer underbyggda med fakta, föra samman människor i nya konstellationer och förändra debattklimatet i hela landet. Så beskrev centerpartiets partisekreterare Anders Flanking tankesmedjan.

Citatet kan användas som en definition av vad en modern tankesmedja ska syssla med, eller, enligt ägarna, förhoppningsvis ska uppnå.

Att skapa nya idéer om vad politiken ska syssla med och föreslå och skapa ett ideologiskt stöd i samhället för att kunna genomföra förslagen.

Skapa mediabevakning
Det sistnämnda kräver förstås genomslag i medierna, så det gäller samtidigt att paketera förslagen så spännande att nyhetsreportrar eller debattredaktörer nappar och erbjuder plats åt de nya tänkarna. Rapporter, böcker, seminarier och debattartiklar hör inte till ovanligheten.

På centerns nya skapelse ska flera personer arbeta. Chef blir Martin Ådahl, som med bakgrunden akademiker och journalist och med politisk erfarenhet i ungdomsåren, är en ganska typisk medarbetare på en modern tankesmedja.

Två rena akademiker ska leda forskningen och kompletteras med några som ska sköta det praktiska och marknadsföra resultaten.

Inriktningen är ”entreprenörskap, moderna liberala värderingar och hållbar utveckling.” Miljö- och företagarfrågor ska alltså kombineras med ett liberalt tänkesätt.

Centern tycks satsa ganska stort, men det är långtifrån det enda partiet som går in på det här området.

Timbro förebild
Urtypen för en tanksmedja i Sverige är den partipolitiskt fristående organisationen Timbro, som genom åren finansierats av olika delar av näringslivet och som i praktiken står delar av borgerligheten nära.

Chef i dag är exempelvis Maria Rankka, tidigare vice ordförande i Muf.

Timbro har ett 20-tal anställda och har funnits i 30 år. Långsiktighet är nödvändigt i den här branschen. Enligt traditionen bidrog just Timbro till högersvängningen i svensk politik på 1980-talet och början av 1990-talet.

Sedan dess har möjligheten till en liknande utveckling lockat flera riksdagspartier, även om de oftast först siktar på att stärka idédebatten och diskussionen kring det egna partiet och möjligen senare på att förändra samhällsdebatten i stort.

Civitas tänker kristet
Kristdemokraternas tankesmedja heter Civitas. Här står två personer för verksamheten. Det finns ett nätverk runtomkring och en styrelse med flera kända kristdemokrater, bland annat gruppledaren i riksdagen, Stefan Attefall.

Civitas har gett ut några skrifter om exempelvis kristdemokraternas ideologi och tanketradition och ger föreläsningar om exempelvis kristen etik och relationen mellan olika livsformer som människor och djur.

Miljöpartiet startade Cogito för några år sedan. Ordförande är det tidigare språkröret Per Gahrton.

I styrelsen sitter också tidigare riksdagsledamöter även om majoriteten i styrelsen inte ska vara direkt knuten till miljöpartiet. Det praktiska arbetet leds av en samordnare.

Cogito har gett ut flera rapporter, exempelvis om vilka grupper som försöker motverka miljöreformer och om vad som utmärker eko-feminismen, men också om motsättningar mellan tillväxt och hållbar utveckling.

S tänker med LO 
Socialdemokraterna har emellanåt tyckt att den egna debatten behöver kompletteras.

För några år sedan startade partiet Tankesmedjan och förra året blev den Arbetarrörelsens tankesmedja, som drivs av socialdemokraterna, LO och ABF.

Fem personer med bakgrund i partiet och arbetarrörelsen arbetar där i dag. Anne-Marie Lindgren, som deltagit i arbetet med flera av socialdemokraternas partiprogram, är ett exempel.

Rapporter rör exempelvis framtiden för det gröna folkhemmet, framtidens skattesystem och möjligheterna i framtiden för välfärdspolitiken.

Folkpartiet och moderaterna har inga egna tankesmedjor men många inom Muf och Luf har passerat via exempelvis Timbro och än fler har gått olika kurser där.

Ingen vänstersmedja
Vänsterpartiet funderade för några år sedan på att bilda en egen tankesmedja för att få fram nya idéer.

Men enligt partistyrelseledamoten Kalle Larsson kom ledning till slut fram till att den egna programkommissionen och närstående tidningar och debattörer redan fyller den funktionen och att pengarna gör bättre nytta inom partiet.

Hittills har de partianknutna tankesmedjorna knappast haft något avgörande inflytande över den politiska debatten, men en del rapporter och böcker har refererats i medierna.

Mer obundna
Förutom de partianknutna tankesmedjorna och Timbro finns andra mer partipolitiskt obundna organisationer inom samma område.

Ett exempel på vänsterkanten är Agora, med koppling till fackföreningsrörelsen. Mer liberal är Den nya välfärden.

Sedan finns också organisationer som exempelvis Institutet för näringslivsforskning och Ratio, som forskar kring näringslivsfrågor och emellanåt lämnar förslag på hur svenska regelverk borde se ut för att förbättra för företagen och ekonomin i allmänhet.

Mats Eriksson
mats.eriksson.ekot@sr.se