Förlust för Nolato

Första kvartalet i år blev förlusten 155 miljoner kronor.
Verkstadskoncernen Nolato i Torekov säger i sin delårsrapport att osäkerheten och turbulensen inom telekomindustrin har haft ''en avsevärd påverkan'' på resultatet. Första kvartalet i fjor gjorde koncernen en vinst på 87 miljoner kronor. Årets resultat belastas av en omstruktureringskostnad på 90 miljoner kronor. Omsättningen för kvartalet minskade till 643 miljoner kronor från 737 miljoner kronor. Nolato hade bolagsstämma i dag, och den fastställde styrelsens förslag att inte lämna någon aktieutdelning för 2000.