Skyddsjakt på säl föreslås

Naturvårdsverket vill införa skyddsjakt på upp till 180 gråsälar om året i svenska vatten. Detta för att skydda yrkesfiskarnas redskap och fångster från sälskador.
Sälskadorna uppges kosta cirka 30 miljoner kronor om året. Allmän säljakt förbjöds 1975 och stammen uppgår i dag till mellan 6 000 och 10 000 djur. Nu anser Naturvårdsverket att tiden nu är mogen för skyddsjakt.