Säljakt igen i svenska vatten?

Sälar kan komma att jagas i svenska vatten igen. Naturvårdverket vill tillåta skyddsjakt på upp till 180 gråsälar om året för att skydda yrkesfiskarnas redskap och fångster.
Gråsälen bedöms orsaka skador för cirka 30 miljoner kronor om året och yrkesfiskarna har därför krävt att få jaga säl när djuren upptäcks vid redskapen. Allmän jakt på säl förbjöds 1975 och sälen har varit fredad i svenska vatten sedan 1988. Sälstammen har därefter återhämtat sig och det beräknas nu finnas mellan 6.000 och 10.000 djur.