Ökad vinst för Graninge

Kraftbolaget Graninge redovisar en vinst före skatt på 208 miljoner kronor för första kvartalet 2001. Det ska jämföras med en vinst på 153 miljoner kronor för motsvarande period i fjol. Bakom vinstökningen ligger bland annat välfyllda vattenmagasin och högre elpriser.