Sprickor i fronten mot Iran

- Irans kärnenergiprogram som mål och medel i stormakternas spel. - Inga bevis för kärnvapenplaner säger Ryssland. Frankrike skärper tonen och Kina hoppar av samtal. - Hur ett amerikanskt anfall mot Iran kommer till i Sverige Lördag 20 oktober

Omvärldens makter drar allt tydligare åt olika håll när det gäller behandlingen av Iran och hur dess eventuella ambitioner att skaffa kärnvapen ska stoppas.

Den 21 augusti kom IAEA och Iran överens om att reda ut de återstående frågorna kring Irans kärnenergiprogram. Iran har fått fram till november på sig att redovisa sina svar. IAEAs chef Mohammad El Baradei beskrev detta som ett stort framsteg.  

Men i presidenterna i Frankrike och USA nöjer sig inte med El Baradeis förhoppningar utan fortsätter att trappa upp krigsretoriken. Nikolas Sarkozy efterlyser skärpta sanktioner och vill att EU ska gå hårdare fram på egen hand om man inte får säkerhetsrådet med sig. George Bush varnar för ett tredje världskrig om inte Iran förhindras att vidareutveckla sitt kärnenergiprogram.

  Rysslands president Putin går
sin egen väg och besökte den gångna veckan Teheren - som den förste ryske ledaren sedan Stalin 1943. Han avfärdar kraven på nya sanktioner och har ingått en överenskommelse med övriga länder runt Kaspiska havet om att deras territorier inte får användas vid ett eventuellt anfall mot Iran.

Krigsplaner smids inte bara i USA. På svenska Försvarets Forskningsinstitut, FOI, undersöker man olika tänkbara scenarier för ett militärt angrepp mot Iran, om än på mycket teoretisk nivå. Nyligen hölls ett seminarium på FOI, där en del av gästerna tyckte att det kändes något märkligt att sitta i Sverige och dra upp planer för hur ett tänkbart anfall skulle kunna gå till. Konflikts Mikael Olsson var där. Hör intervjuer med Patrick Cronin, tills helt nyligen forskningschef vid Centre for Strategic and International studies i London, Gary Samore vice ordförande för Council of Foreign Relations i Washington, Manouchechr Takin, analytiker vid Centre for Global Energy Studies i London och brigadgeneralen Schlomo Brom, verksam vid Institute for National Security studies i Tel Aviv.

USA:s förre FN-ambassadör John Bolton konstaterar att USA kommer att slå till mot Iran militärt om diplomatin inte fungerar och han ger Europa skulden för att krisen med Iran har kommit så här långt. I en intervju med Saam Kapadia hävdar han att Iran redan har nått kärnvapenkapacitet. Och det är tack vara att de europeiska försöken att lösa krisen den diplomatiska vägen har gett Iran det de inte har kunnat köpa för pengar - nämligen tid. 

USA:s egentliga avsikter i Iran är att störta regimen. Det hävdar Scott Ritter, som har ett förflutet inom den amerikanska underrättelsetjänsten och som var en av FN:s mer kontroversiella vapeninspektörer i Irak under 90-talet. Sedan USA:s intåg i Irak, har den politiskt konservative, tidigare trogne republikanen Scott Ritter slutat rösta på George Bush och istället blivit en intern korsfarare mot det han anser vara upprepningen av en maktfullkomlig, bedräglig utrikespolitik, den här gången mot Iran. I en intervju med Mikael Olsson säger Scott Ritter också att det USA aktivt har medverkat till att splittra EU för att underminera en enad europeisk utrikespolitik som skulle kunna utmana USA.  


Tyskland hör till de europeiska länder som starkast driver den diplomatiska linjen. Iranforskaren Johannes Reissner vid det tyska utrikespolitiska institutet Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) i Berlin anser att västländerna har varit för ensidigt inriktade på kärnenergifrågan och målet att stoppa Irans urananrikning. Istället borde man fokusera på de många gemensamma intressen man har med Iran för att främja en stabil utveckling i Mellanöstern. I en intervju med Daniela Marquardt påpekar han också att Iran är den part som hittills har vunnit mest på de låsta positionerna, genom att underblåsa splittringen.

Kommenterar i studio gör Nicklas Norling, forskare vid Institutet för Säkerhets- och Utvecklingspolitik (ISDP). Och på telefon från Taiwan medverkar John Rydqvist, säkerhetsanalytiker vid Försvarets Forskningsinstitut (FOI).

Programledare: Mikael Olsson
Producent: Daniela Marquardt