Höjda straff för människohandel

Sverige kan komma att höja straffet för människosmuggling från fyra till sex års fängelse.
Hundratrettio tjänstemän ska till och med fredag diskutera rättsliga frågor inom EU vid det möte som inleds i Visby i kväll. För Sverige är arbetet mot människosmuggling och människohandel de viktigaste frågorna, enligt Dan Eliasson, ambassadör vid justitiedepartementet.