Finspångsbor reagerar på nedskärningar

Efter humanistiska nämndens beslut att skära ner skolan och förskolans budget så reagerar nu finspångsborna.

Ett medborgarförslag har kommit in om att kommun bör ta in en oberoende konsult för att se över skolans organisation från förskola till gymnasium.

Skolan och förskolan i Finspång får 5,5 miljoner kronor mindre att röra sig med 2008 jämfört med i år. Bland annat ska 16 elevassistenttjänster försvinna och bara delvis ersättas med fler lärare.

I medborgarförslaget påpekas att en konsult givetvis kostar pengar men att det i förlängningen borde spara pengar och ge en effektiv och attraktiv skola.