Närpolis bättre än sitt rykte

Närpolisen fungerar bättre än vad som tidigare sagts även om det fortfarande finns mycket problem. Den slutsatsen drar Brottsförebyggande rådet, BRÅ, i en ny rapport.
Det som enligt BRÅ behöver förbättras är bland annat tillgängligheten och närpolisernas kunskaper om området där de arbetar. Dessutom anser BRÅ att resurserna borde omfördelas mellan brottsbefriade och brottsbelastade områden. Att närpolisreformen ändå fungerar visar enligt BRÅ att andelen uppklarade vardagsbrott blivit fler sedan närpolisen tog över de utredningarna.