FN-dagen den 24 oktober

Förenta nationerna är en sammanslutning av 192 stater, vilket betyder att nästan alla världens länder är medlemmar. Organisationen grundades 1945 och medlemskap är öppet för ”alla stater som vill arbeta för fred” och som accepterar de åligganden som FN-stadgan föreskriver. FN:s högkvarter ligger i New York.

En av de svenskar som jobbar med FN-frågor här i Sverige är Birgitta Ahlqvist från Luleå. Hon har en bakgrund som riksdagsledamot, EU-parlamentariker och ledamot av Europarådet. Nu är hon en av Unifem Sveriges ordförande och arbetar för FN-resolution 1325, som handlar om kvinnor fred och säkerhet.