Locket på om avgångsvederlag

Bo Johansson, vice vd i Botniabanans styrelse, vill inte heller idag uttala sig om varför inte Botniabanan betalar ut avgångsvederlaget till den sparkade vd:n Arne Forsell.
Enligt anställningskontraktet har Forsell rätt till närmare en miljon kronor sedan han friades från misstankar om mutbrott. Nu för Arne Forsell ärendet vidare till domstol. Bo Johansson säger att han avvaktar den rättsliga processen innan han uttalar sig i frågan.