Arbetsgrupp för sopförbränning

Kommunen, Cementa och företaget Reci har träffats för att diskutera sophanteringen på Gotland. Parterna enades om att bilda en arbetsgrupp för att hitta fortsatta gemensamma lösningar för utsorterade brännbara sopor, säger Gunnel Pott miljöansvarig på Cementa.