Dåliga kunskaper om modersmålsundervisning

Många av landets kommuner vet inte vilka regler som gäller när det gäller modersmålsundervisning. Det gäller bland annat Olofström.

Olof Nyström, ansvarig rektor för modersmålsundervisningen i Olofströms kommun, och han känner till exempel inte till att det inte finns något minsta elevantal när det gäller rätten till undervisning för de nationella minoriteterna.

I Olofströms kommun är man dock inte ensam om att inte känna till reglerna för modersmålsundervisning för de nationella minoriteterna.

Enligt grundskoleförordningen behöver modersmålet inte vara ett dagligt umgängesspråk för eleverna, och det finns inte heller något krav på minsta elevantal. Reglerna gäller idag för samiska, romani och tornedalsfinska, och från och med nästa höst även för elever med finska eller jiddisch som modersmål.

60 procent av landets kommuner har deltagit i Sveriges Radios undersökning och många av de ansvariga på kommunerna kände inte till begreppet nationella minoriteter.

Anna Sunna
anna.sunna@sr.se