Pengarna slut till vargstängsel

Alla fårägare i Örebro län som söker pengar för att sätta upp elstängsel mot rovdjur, får nu avslag på sina ansökningar. Anledningen är att länsstyrelsens bidrag till förebyggande åtgärder är slut för i år.

1,2 miljoner kronor hade länsstyrelsen i potten för viltskador, vilket bland annat täcker vargstängsel. Men eftersom länsstyrelsen var för generös med bidrag i fjol, räcker inte pengarna året ut i år.

Länsstyrelsen skärper också reglerna för vilka som kan få bidragen. De som bor i vargrevir, har större besättningar än tio djur och driver professionell fårskötsel prioriteras.