Nytt självmord i Eskilstuna

För tredje gången inom loppet av drygt ett år har det skett ett självmord bland högstadieelever i Eskilstuna. En elev på Skogstorpsskolan tog på onsdagskvällen livet av sig på järnvägsspåren i centrala Eskilstuna, nästan vid samma ställe som två unga tjejer tog livet av sig förra hösten.

Kommunen har tillsammans med Djurgårdsskolan sedan förra hösten arbetat med förebyggande arbete kring psykisk ohälsa, men flickan på onsdagskvällen tog sitt liv gick på Skogstorpsskolan och en dag som denna så känns arbetet inte tillräckligt, säger förvaltningschefen Rolf Brunell.

– Uppenbarligen måste vi bli bättre på att påverka när eleven är i skolan. Vi är chanslösa att kunna komma tillrätta med det här om inte vi både har föräldrar som är vaksamma och stödjande och har en socialtjänst som hjälper oss. Jag känner sorg och bestörtning.

Efter de förra självmorden har förvaltning och skola bedrivit ett krisarbete på den skola som drabbades hösten 2006, Djurgårdsskolan. Kontakter har tagits med Banverket och kommunens gatukontor för att försvåra för ungdomar att komma upp på spåren.

I juni genomförde skolan tillsammans med socialtjänsten en utbildningsdag om psykisk ohälsa och självmord för personal inom både skola och socialtjänst. Ett arbete har genomförts och ytterligare insatser är påbörjade.

På Skogstorpsskolan finns under torsdagen och fredagen skolpersonal, kyrkans personal, och folk från stödcentrum för barn och ungdom på plats för dom elever som vill.

I centrum håller Andreaskyrkan och fritidsförvaltningens ungdomscafé i gamla brandstationen öppet för ungdomar som vill samtala med varandra eller med någon vuxen.

I stort sett alla kyrkor i Eskilstuna håller öppet i helgen.

Fredrik Blomberg
fredrik.blomberg@sr.se

Johanna Iggsten
johanna.iggsten@sr.se