Barn ska inte vara i fängelse

Kriminalvårdsstyrelsen avvisar den modell som finns i andra länder, bland annat Tyskland, där mammor kan ha sina barn hos sig i fängelse upp till sex år.
Barn ska inte vara i fängelse - enligt kriminalvårdsstyrelsen och den utgångpunkten ligger till grund för förslaget att ändra nuvarande regler så att spädbarn bara ska kunna vara med sin mamma i fängelse upp till sex månaders ålder. Kriminalvårdsstyrelsen har också övervägt tanken på att ge ensamstående föräldrar som döms till fängelse uppskov med straffet tills barnet är omrking två år. Men det förslaget har regeringen ännu inte tagit ställning till.